Havebesøg

Enhver haveejer kan nu og da få brug for faglig bistand til at komme videre med havens pleje eller nyanlæg, ligesom der kan være behov for inspiration og professionel viden til at komme igang med eller videre med havens indretning.

Ved et havebesøg kan vi drøfte alt fra overordnet indretning af en ny have til omlægning af en gammel have, samt pleje og fornyelse af såvel beplantninger som belægninger. Vi kan hjælpe med skitser og planteforslag og bruge vores erfaring til at komme med ideer til nye og ofte utraditionelle løsninger. Det afgørende for os er, at du bliver tilfreds med resultatet.
Vi mødes hos dig og gennemgår sammen de ønsker og behov, du har, og ser på mulighederne for at realisere din havedrøm.

Hvis du har en tegning med mål i 1:100, laver vi en målfast skitse. Et typisk havebesøg varer ca. 2 timer hos dig og koster 2.500kr. inkl. moms og kørsel, der er 100kr. rabat ved kontant betaling.

For den der forstår at iagttage og vente, tilbyder en beskeden have større kundskaber end et bibliotek (Henri Frédéric Amiel 1821-1881)